Visie

Op “De Spoarsiker` worden de kinderen onderwezen vanuit de normen en waarden, die de Bijbel ons aanreikt. Vanuit deze waarden en normen willen we ons de komende jaren richten op uniciteit, veiligheid, een rijke leeromgeving en zelfstandig leren. Vanuit deze waarden en normen uit de Bijbel willen we werken aan:

1. Uniciteit. Ieder kind is uniek en moet de kans krijgen om tot zijn/haar recht te komen. Daarom houden we in de organisatie van ons onderwijs rekening met de verschillen tussen de leerlingen en sluiten we ons onderwijsaanbod aan bij het ontwikkelingsproces van het kind.

2. Veiligheid. We vinden dat een goed pedagogisch klimaat voorwaarde is voor succesvol leren. Zowel leerlingen als leerkrachten moeten zich veilig voelen, zodat ze met plezier naar school gaan.

3. Een rijke leeromgeving. Een rijke leeromgeving daagt kinderen uit om actief deel te nemen aan het onderwijsproces en biedt mogelijkheden voor levend leren (aansluiten bij ontwikkeling/actualiteit/interesses/toepassingen)

4. Zelfstandig leren (verantwoordelijkheid). De school begeleidt en coacht kinderen in het zelfstandig leren: zelf keuzes maken, zelfstandig werken, verantwoordelijkheid krijgen en nemen voor het eigen leerproces, probleemoplossend leren, samenwerken, communiceren, relaties opbouwen, elkaar helpen.