Schooltijden

De lestijden van komend schooljaar zijn als volgt:

Groep 1 t/m 4:
08.30 – 14.15 uur op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag
08.30 – 12.00 uur op vrijdag

Vrijdagmiddag geen les.

Kinderen van groep 1 mogen de middagen naar school, dit overigens wel in overleg met de klassenleerkracht. Ze mogen dan om 12.00 uur worden opgehaald.

Groep 5 t/m 8:
08.30 – 14.15 uur op maandag t/m vrijdag

De directie moet verzuim bij de leerplichtambtenaar van de gemeente melden wanneer er

1. zorgwekkend verzuim is
2. de leerplichtige leerling op drie achtereenvolgende dagen verzuimt
3. gedurende vier opeenvolgende lesweken een halve schoolweek of meer verzuimt De directie mag een keer per schooljaar verlof verlenen voor vakantie buiten de schoolvakanties om, voor ten hoogste tien dagen of twee schoolweken.

Deze regeling is uitsluitend bestemd voor kinderen van ouders met een beroep dat het onmogelijk maakt binnen de vastgestelde schoolvakanties te gaan. De werkgever moet dit kunnen aantonen. Dit verlof is niet mogelijk in de eerste twee weken van het schooljaar. Deze regeling is bedoeld als uitzondering. Wanneer hier meerdere jaren achtereen gebruik van wordt gemaakt kan de school op deze gronden, in het belang van de kinderen, het verzoek afwijzen. Als voor een leerling het aantal verlofdagen in een jaar meer wordt dan tien, beslist de leerplichtambtenaar nadat hij/zij de directie van de school heeft gehoord.

Vakantietijden 2016-2017

Herfstvakantie ma 17-10-16 t/m vr 21-10-16
Kerstvakantie ma 26-12-16 t/m vr 06-01-17
Voorjaarsvakantie ma 20-02-17 t/m vr 24-02-17
Paasvakantie vrij 14-04-17 t/m ma 17-04-17
Meivakantie ma 24-04-17 t/m vr 28-04-17
Bevrijdingsdag vrij 05-05-17 
Hemelvaart do 25-05-17 t/m vr 26-05-17
Pinksteren ma 05-06-17 t/m wo 07-06-17  
Zomervakantie ma 24-07-17 t/m vr 01-09-17