Ouderpanel

Het ouderpanel bestaat uit ouders van de school, die uit en door de ouders worden gekozen. Het ouderpanel is het platform op school waar ouders (eventueel personeelsleden) en directeur overleg voeren over onderwijs, interne organisatie en beleid. Het ouderpanel heeft een signalerende, adviserende taak en is betrokken bij de uitvoering van een aantal taken. Twee van de ouders uit de schoolraad hebben zitting in de MR. Deze ouders zitten in het ouderpanel:


Harry Slump
Jinke de Ruyter
Simone Planting
Sybren Bangma
Eeke Boon
Giny Koopman (MR)
Piertsje Leffertstra (MR)