Team

Op de Spoarsiker werken 9 leerkrachten waarvan 1 meester en 8 juffen. Daarnaast werkt juf Jolanda de hele week als onderwijsassistent op school.

H
ieronder ziet u hoe de leerkrachten zijn verdeeld over de groepen. 

 

 

Ma-mo

Ma-mi

Di-mo

Di- mi

Wo-mo

Wo-mi

Do-mo

Do-mi

Vr-mo

Vr-mi


Juf
Betty
Juf
Rigtje

gr 1,2

vrij

gr 1,2

vrij

gr 1,2

vrij

gr 1,2


vrij

verlof

gr 1,2

verlof

gr 1,2 

verrlof

gr 1,2

verlof

gr 1,2

verlof

gr 1,2

vrij 

vrij

Juf
Louise

gr 3,4

gr 3,4

gr 3,4

gr 3,4

gr 3,4 

gr 3,4

gr 3,4

gr 3,4

vrij

vrij 

Juf
Hendrika

vrij

vrij 

vrij

vrij 

vrij / 
gr 7,8

vrij /
gr 7,8

gr 7,8

gr 7,8 

gr 7,8

gr 7,8

Juf
Sylvia

gr 7,8

gr 7,8 

gr 7,8

gr 7,8 

gr 7,8
vrij

gr 7,8
vrij 

 vrij

ICT 

vrij

vrij

Meester
Fabriek

 vrij

vrij 

IB

IB

ooster
zee

ooster
zee 

IB / vrij

IB / vrij

vrij

vrij

Juf
Esther

gr 5,6

gr 5,6

gr 5,6

gr 5,6

gr 5,6

gr 5,6

gr 5,6

gr 5,6

gr 5,6

vrij

juf Elisah

ooster
zee

ooster
zee 

spoar
siker

spoar
siker 

studie

studie

ooster
zee

ooster
zee

spoar
siker

spoar
siker

juf Jolanda
juf
Marga

o.a.

vrij 

o.a.

vrij

o.a.

vrij

o.a.

vrij

o.a.

vrij

o.a.

vrij

o.a. 

vrij

o.a.

vrij

o.a. 

gr 3.4

o.a.

gr
5,6

Daarnaast lopen er gedurende het hele schooljaar stagiaires rond die de leerkrachten ondersteunen met allerlei taken.